Vatanen: Maantieliikenteen rankaisu syö ostovoimaamme

21.01.2009

"Tavaroiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus vie meidät hyvinvointiin. Siksi meidän pitäisi parantaa eikä hankaloittaa liikkuvuutta", sanoo Ari Vatanen, Mobility for Prosperity in Europe (MPE) -yhdistyksen puheenjohtaja.

"EU:n liikennepolitiikka ja tuore liikenteen vihreyttämispaketti eivät näytä kunnioittavan komission liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointia vuodelta 2006. Väliarviointi suositteli ns. integroitua lähestymistä, joka edistää komodaalisuutta (kuljetusmuotojen yhteistyötä) eri kuljetusmuotojen optimoimiseksi talouden, ympäristön ja yhteiskunnan kestävän kehityksen hyväksi. Vaikka EU:n tasolla on aiemmin todettu, että liikennettä ei voida keinotekoisesti siirtää kuljetusmuodolta toiselle, uhkaa nykyinen liikennepolitiikka mennä juuri tähän suuntaan", Vatanen varoittaa.

"Enemmistö ihmisistä valitsee maantieliikenteen, vaikka ympäristöjärjestöt pitävät sitä 'pahiksena'. Kuitenkin se tuo saatavillemme miljoonittain tavaroita ja palveluita lisäten hyvinvointiamme ja elämänlaatuamme. Tämä hankaloituisi huomattavasti, jos maantieliikennettä rangaistaisiin jälleen lisäverolla, kun se nyt jo maksaa kaikki ulkoiset kustannuksensa erilaisina veroina ja maksuina", kommentoi Vatanen 19.1. MPE:n järjestämässä illalliskeskustelussa Euroopan parlamentissa.

Illalliskeskustelun puhujien joukossa olivat Euroopan parlamentin eurovinjetti-mietinnön laatija MEP Saïd El Khadraoui, EU-komission maaliikennelinjan johtaja Grillo Pasquarelli sekä Hervé Cornède Ranskan kuljetus- ja logistiikkajärjestöstä.

Ari Vatanen vetosi meppikollegoihinsa ihmisten ja tavaroiden vapaamman liikkuvuuden puolesta: "Ideologisista syistä kuluja lisäämällä rakennamme korkean veron ja alhaisen palkan yhteiskuntaa." Niin sanotusta eurovinjetistä, eli maantietavaraliikenteen lisämaksusta, oli tarkoitus järjestää äänestys parlamentin liikennevaliokunnassa 21.1, mutta äänestys on siirretty 11.2. pidettävään kokoukseen.

Takaisin edelliselle sivulle