Vatanen kantelee jälleen komissiolle Suomen autoverotuksesta

09.02.2009

"Suomen uusi autoverolaki rikkoo EY-sopimuksen artiklaa 28. Tietyt piirteet laissa vastaavat vaikutukseltaan maahantuonnin määrällistä rajoittamista", toteaa europarlamentaarikko Ari Vatanen.

Vatanen on aiemminkin kannellut komissiolle silloisesta autoverolaista, ja Vatasen kantelun perusteella EU-komissio päätti joulukuussa 2006 nostaa kanteen Suomea vastaan. Tämä johti siihen, että EU-komissio haastoi vuoden 2008 alussa Suomen EY-tuomioistuimeen.

Oikeusprosessi on nyt käynnissä, ja sen suullinen käsittely pidettiin Luxemburgissa 22. tammikuuta. EU-oikeuden- ja autoveroasiantuntijoiden mukaan komissio oli hyvin valmistautunut suulliseen käsittelyyn, ja Suomen tappio asiassa näyttää ilmeiseltä. "Tämä on loistava uutinen niille 18 000:lle Suomen kansalaiselle, jotka tähän mennessä ovat aloittaneet oikeustoimet Suomen valtiota vastaan", Vatanen iloitsee. On laskettu, että valtion pitäisi palauttaa väärinperittyjä veroja noin 80 miljoonaa euroa.

Suomi muutti hiljattain autoverotuslainsäädäntöään, mutta Vatasen mukaan sen syrjivä perusvire säilyy: Ostaessaan autoa ulkomailta tuoja ei pysty ennakoimaan autosta perittävän rekisteröintiveron määrää. Vero selviää veropäätöksestä vasta viikkoja tai kuukausia maahantuonnin jälkeen. Verotusarvo määrätään veroilmoituksen jälkeen kerätyistä pyyntihintahavainnoista. Kaupallinen tuoja ei näin ollen pysty määrittelemään toisesta maasta tuotavan käytetyn auton kokonaishintaa ennen kaupantekoa. Suomessa jo rekisteröityjen autojen osalta kokonaishinta on aina tiedossa. Tämä tilanne vastaa tuonnin määrällistä rajoittamista.

Vatanen on pitkään tehnyt yhteistyötä EU-komission kanssa, jotta Suomen autoverotuksen yhteisöoikeuden vastaisuus noteerattaisiin. Jo vuonna 2000 hän luovutti silloiselle sisämarkkinakomissaarille Frits Bolkesteinille 17.000 suomalaisen vetoomuksen autoverotuksen korjaamiseksi.

Takaisin edelliselle sivulle