Valtio ei vastaa "vuosikausia harjoitetusta vääryydestä"

01.06.2009

 

Valtiovarainministerin eduskunnan kyselytunnilla 28.5. antaman vastauksen mukaan valtio ei ole palauttamassa liikaa perittyä autoveroa niille, jotka eivät ole valittaneet vääristä päätöksistä normaalissa valitusajassa. Ari Vatanen vaatii, että liikaa perityt verot on palautettava myös niille, jotka ovat luottaneet viranomaisten ja tuomioistuinten päätöksiin ja ohjeisiin. EY:n tuomioistuimen mukaan asia oli selvä jo vuonna 2002 annetun Siilin-ratkaisun perusteella, eikä Suomi voinut vedota vilpittömään mieleen.

EY:n tuomioistuin totesi maaliskuussa, että yksityisiltä autontuojilta ei olisi saanut periä autoveron korotusosaa eli elviä. Tuomioistuin totesi myös, että veron syrjivyys oli selvää jo vuonna 2002 annetun Siilin-ratkaisun perusteella, eikä Suomi voinut vedota vilpittömään mieleen tuomion vaikutusten rajaamiseksi.

 Suomessa virkamiehet ja tuomarit katsoivat vuosien ajan, että korotusosan periminen oli sallittua ja valittaminen turhaa. Kun sitten veron todettiin olleen koko ajan kielletty, valtio ei kuitenkaan suostunut palauttamaan virheellisesti perittyjä veroa kuin ainoastaan vuosilta 2006 - 2009. On selvää on, että myös vuosina 1999 - 2005 tehdyt päätökset olivat virheellisiä, eikä valtio EY-tuomioistuimen mukaan voi vedota asian epäselvyyteen.

Ministeri Katainenkin luonnehti kyselytunnilla 28.5. valtion toimintaa vuosikausia harjoitetuksi vääryydeksi. Kataisen mukaan on kuitenkin "normaali järjestelmä", että vuosina 1999 - 2005 liikaa perityt verot palautetaan vain niille, jotka ovat valittaneet.

"Valtion tulisi kantaa vastuu vääryyksistä ja palauttaa liikaa perityt verot. Ei voi edellyttää, että kansalaisen tulisi tuntea EY-oikeus paremmin kuin ministeriön, tullin, eduskunnan tai korkeimman hallinto-oikeuden saadakseen oikeutensa turvatuksi",  toteaa Ari Vatanen.

Valtion linjauksen vuoksi suurin osa väärin perittyä veroa jää palauttamatta. Vuosina 1999 - 2005 on tehty noin 100 000 virheellistä veropäätöstä. joilla verovelvollisilta on vääryydellä viety noin 100 000 000 euroa. Vuosina 2006 - 2009 tehtyjen päätösten perusteella palautetaan 80 000 000 miljoonaa euroa. Eduskunnan kyselytunnilla valtiovarainministeri sanoi, että "palautusta saa valtaosa niistä, jotka ovat vääryyttä kokeneet." Tämä väite on virheellinen.

Julkisessa keskustelussa autoveron ongelmat on laitettu Tullin ja valtiovarainministeriön vastuulle. Keskustelua tulisi kuitenkin käydä myös korkeimman hallinto-oikeuden roolista asiassa:

"Korkein hallinto-oikeus on useissa ratkaisuissa hyväksynyt mukisematta tullin ja valtiovarainministeriön virheelliset väitteet siitä, että elvin periminen on sallittua. KHO:n olisi tullut vähintäänkin pyytää uutta ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta, jos elvin syrjivyyttä olisi pidetty edes mahdollisena. KHO:n omaksuma linja johtui joko asian ymmärtämisestä täysin väärin tai haluttomuudesta puuttua kymmeniin tuhansiin veropäätöksiin. KHO on toiminut autoveroasiassa hallituksen työrukkasena ja murentanut suomalaisten uskoa oikeusvaltioon", toteaa Ari Vatanen.

 

Takaisin edelliselle sivulle